Cylwynwch Cydweithiwr i Key Care & Support

Mae gan Key Care & Support Gynllun Cyfeirio anhygoel! Mae ein ‘Cyflwyno Cynllun Bonws Cydweithiwr’ ar gael i’n holl staff gwych. Cyfeiriwch Ffrind atom ni, a byddwch chi’n cael eich gwobrwyo â bonws arian parod gwych! Os byddwch chi’n cyflwyno Gofalwr i Key Care & Support, byddwch chi’n cael eich gwobrwyo â £250! Am gyflwyno Nyrs i ni, cewch £500!*

Ffoniwch y Gangen

Ffoniwch eich Rheolwr Cangen i atgyfeirio Nyrs neu Ofalwr atom ni. £250 i Ofalwr a £500 i Nyrs.

Cerdyn Cyfeirio

Cwblhewch gerdyn atgyfeirio o’ch cangen leol gyda manylion pwy rydych chi’n meddwl ddylai ymuno â ni.

Gyrrwch Ebost i ni

bonus@keycareandsupport.com gyda’ch atgyfeiriad, peidiwch ag anghofio cynnwys eu manylion cyswllt.

Talu Bonws

Fydd y bonws yn cael ei talu pan fydd y person a atgyfeiriwyd wedi cofrestru gyda ni ac wedi cwblhau 100 awr.

Cyfeiriwch weithiwr Gofal Iechyd atom ni nawr...

Telerau ac Amodau Gwneud Cais

Pryd fydd y person a atgyfeiriwydwedi’i gofrestru gyda Key Care & Support ac wedi cwblhau 100 awr i ni,  telir y bonws i’r canolwr. Mae £250 yn cael ei wobrwyo am gyflwyno Cynorthwyydd Gofal Iechyd neu Weithiwr Cymorth. Mae £500 yn cael ei wobrwyo am gyflwyno Nyrs i Key Care & Support.

Rhowch rif cyswllt a chyfeiriad e-bost ar gyfer y person rydych chi’n ei atgyfeirio.

Diolch.